Зaповед на кмета на Столична община за образуване на 1 581 избирателни секции на територията на СО за изборите на 02.10.2022 година


Заповед № СОА22-РД09-1379/11.08.2022 г. на кмета на Столична община за образуване на 1 581 (хиляда петстотин осемдесет и една) избирателни секции за провеждане на изборите за Народно събрание - насрочени на 02 октомври 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 – граници на избирателните секции
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 – адреси на избирателните секции

Публикувано на 11.08.2022 г.

 

 

Районни избирателни комисии

 

23 Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. ?Алабин“ № 54, ет. 3, заседателна зала № 301 и кабинет № 302

сайт: https://rik23.cik.bg/ns202210


24 Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, бул. ?Александър Стамболийски” № 62, ет. 2, заседателна зала № 204

сайт: https://rik24.cik.bg/ns202210


25 Районна избирателна комисия

Адрес: гр. София, ул. ?Освобождение” № 25, заседателна зала на партерен етаж в административната сграда на районна администрация ?Красна поляна”

сайт: https://rik25.cik.bg/ns202210

 


Указ № 213 на Президента на Републиката за разпускане на Четиридесет и седмото Народно събрание на 2 август 2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Централна избирателна комисия – https://www.cik.bg/bg/947